Turvaohje

JOKAINEN UI OMALLA VASTUULLAAN!

 •  Seura ei vakuuta jäseniään. 
 • Älä ota turhia riskejä.
 • Seuraa yhdistyksen tiedotusta (Uutiset | FB-ryhmä)
 • Noudata aina annettuja ohjeita.

Kuva: Pieni Pala Unelma by Pinja Bruun
 1. Mikä on tämän turvaohjeen tarkoitus? 
  Turvaohjeen tarkoituksena on opastaa Katajanokan Jäänsärkijät ry:n talviuintipaikan käyttäjiä toimimaan siten, 
  että heidän oma turvallisuutensa ei vaarannu. 
  Turvaohje on laadittu Tukes-ohjeen 6/2015: ”Ohje Kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annetuista 
  tiedoista”, kappaleen 5 (Kuluttajapalveluista annettavat tiedot) mukaisesti. 

 2. Muista ennen kaikkea! 
  Katajanokan Jäänsärkijät ry:n talviuintipaikkaa saavat käyttää vain seuran jäsenet. Vierailijoiden tuominen 
  talviuintipaikalle ilman hallituksen lupaa on ehdottomasti kiellettty. Jos toimit isäntänä vierailijoille, olet 
  vastuussa siitä, että vierailijat noudattavat tätä turvaohjetta. 
  Mitkään ohjeet eivät voi korvata terveen järjen käyttöä! Ennen ensimmäistä uintia tutustu uintipaikkaan ja 
  turvaohjeeseen kaikessa rauhassa. Selvitä reitti uimapaikalle ja turvavarusteiden sijainti. Viimekädessä jokainen 
  ui omalla vastuullaan. Seura ei vakuuta jäseniään. Älä siis ota turhia riskejä! 

 3. Pukuhuone, pesuhuone ja saunatilat 
  Ylläpidä tiloissa yleistä siisteyttä ja ota muut huomioon. Noudata seuraavia sääntöjä: 
  1. Jätä ulkojalkineet pukuhuoneen eteiseen. 
  2. On suositeltavaa käyttää sisätiloissa erillisiä sisäjalkineita. 
  3. Riisu uintijalkineet uinnin jälkeen jo terassilla tai viimeistään pukuhuoneen eteisessä. Kaada vesi ulos 
  tai vessan viemäriin. 
  4. Mene saunaan ilman uima-asua ja uimajalkineita ja käytä saunassa laudeliinaa. 
  5. Vastojen käyttö saunassa ilman hallituksen lupaa on kielletty, poikkeuksena joulusaunat. 
  6. Heitä löylyä maltillisesti ja ota muut huomioon. 
  7. Voit varmistaa sisäänpääsysi pukuhuoneeseen pönkäämällä ulko-oven, jos sisälle ei jää muita 
  uimareita. 
  8. Älä pönkää ulko-ovea auki, jos sisälle jää muita uimareita. 
  9. Etenkin kylmällä säällä on suositeltavaa käyttää ovipuhallinta. 
  10. Älä jätä tiloihin tyhjiä juomatölkkejä, -pulloja tms. jätteitä. 
  11. Viimeinen kävijä sammuttaa kaikista tiloista valot ja sammuttaa ovipuhaltimen. 
  12. Tiloissa oleskelu aukioloaikojen ulkopuolella on kielletty. 
  Pukuhuoneet, pesuhuoneet ja saunat siivotaan kolme kertaa viikossa ja desinfioidaan kerran viikossa seuran 
  palkkaaman siivoojan toimesta. 
  Pukuhuoneissa on lattialämmitys ja saunan kiukaan ympärillä turvakaiteet. 

 4. Laituri ja uintipaikka 
  Uintipaikka sijaitsee laiturilla lukitun portin takana. Laiturin portti aukeaa samalla avaimella kuin pukuhuone. 
  Uintipaikka on valaistu. Valaisimet käynnistyvät liiketunnistimella. 
  Laiturilla on lämpömatto liukkautta ja jäätymistä estämässä. 
  Uintipaikka pidetään auki jäästä ja puhtaana roskista vedenkierrätyspumpulla. Pumpun on oltava tehokas, jotta 
  uintipaikan pinta-ala pysyy riittävän suurena myös kovilla pakkasilla. Siksi vedessä on pumpun pyöriessä vahva 
  virtaus. 
  Uimaportaat ulottuvat noin 1,6 m veden pinnan alapuolelle. Portaissa on kaiteet molemmin puolin ja kaiteiden 
  päihin on solmittu turvaköydet. Askelmissa on lämpöelementit estämässä liukkautta ja jäätymistä. Portailla voi 
  samanaikaisesti olla turvallisesti korkeintaan kaksi henkilöä kerrallaan. 
  Veden syvyys uimaportaiden kohdalla on noin 4 metriä. Jään alle joutumista uintipaikalla ei ole estetty 
  verkolla tms. 

  Noudata laiturilla ja uintipaikalla seuraavia sääntöjä: 
  1. Älä mene uimaan, jos tunnet olosi sairaaksi. 
  2. Älä mene uimaan alkoholin tai päihteiden vaikutuksen alaisena. 
  3. Älä juokse tai kiirehdi. 
  4. Jätä laiturin portti auki uinnin ajaksi, jotta auttajat pääsevät laiturille mahdollisessa hätätilanteessa. 
  5. Sammuta vedenkierrätyspumppu uinnin ajaksi. Pumpun sammutuspainike on uimaportaiden vieressä 
  olevassa sähkötolpassa. Pumppu käynnistyy uudelleen itsestään noin 2 minuutin kuluttua 
  sammutuspainikkeen painamisesta. 
  6. Hyppääminen laiturilta ja sukeltaminen on kielletty. 
  7. Jos uit matkaa, ui rannan tai laiturin suuntaisesti. Älä ui matkaa yksin. 
  8. Sulje laiturin portti uinnin jälkeen, jos uintipaikalle ei jää muita uimareita. Näin ulkopuoliset eivät pääse 
  uintipaikalle. Ohjaa tarvittaessa ulkopuoliset pois laiturilta ja uintipaikalta. 
  9. Uintipaikan ympärillä oleva heikon jään alue on merkitty lippusiimalla. Jos näet jonkun liikkuvan tällä 
  alueella, kehota häntä välittömästi siirtymään alueen ulkopuolelle ja valvo, että hän noudattaa 
  kehotustasi. 
  10. Poista tarvittaessa lumi ja jää uintipaikalta ja laiturilta harjaamalla. 
  11. Lisää laiturille (ei kuitenkaan lämpömatolle tai portaille) tarvittaessa hiekkaa laiturin vieressä olevasta 
  hiekkalaatikosta liukkauden estämiseksi. 
  Seura tutkituttaa veden puhtauden syyskauden aikana. Tulokset laitetaan nähtäville pukuhuoneiden 
  ilmoitustauluille heti niiden valmistuttua. 

 5. Laiturin kulkutie ja piha-alueet 
  Seuran huoltoyhtiö puhdistaa laiturin kulkutien ja piha-alueet lumesta ja jäästä ja torjuu liukkautta 
  hiekoittamalla. Noudata kulkutiellä ja piha-alueella seuraavia sääntöjä: 
  1. Älä juokse tai kiirehdi. 
  2. Lisää kulkutielle ja piha-alueelle tarvittaessa hiekkaa laiturin vieressä olevasta hiekkalaatikosta 
  liukkauden estämiseksi. 
  3. Älä käytä liukkaita uintijalkineita. 

  Kiviaidan ulkopuolella on 5 merkittyä pysäköintipaikkaa, jotka ovat seuran jäsenten käytössä talviuintipaikalla 
  käynnin aikana. Myös piha-alueelle puomin sisäpuolelle voi pysäköidä käynnin aikana, jos kiviaidan vieressä 
  olevat paikat ovat täynnä. Älä kuitenkaan pysäköi rakennuksen eteen tai kävelyreiteille. 

 6. Turvavarusteet 
  Laiturilla on pelastusrengas ja laiturin edessä tolpassa pitkä keksi, heittoliina ja pelastusrengas. Laiturin portissa 
  ja pukuhuoneiden ilmoitustauluilla on turvataulut, josta löytyvät ohjeet avun hälyttämistä varten. 
  Ensiaputarvikkeet ovat pukuhuoneissa. 
  Paina mieleesi turvavarusteiden sijainnit, jotta löydät ne tarvittaessa nopeasti. 

 7. Turvallisuusvastaava 
  Talviuintipaikan turvallisuusvastaavana toimii Olli Finni, p. 040 5211 716, sähköposti olli.finni@gmail.com. Ota 
  yhteyttä, jos havaitset uintipaikan turvallisuudessa ongelmia tai parannettavaa. 

 8. Tiedottaminen ja tilastointi 
  Pukuhuoneissa on ovat ilmoitustaulut ja käyntien merkintävihkot, joihin jokaisen kävijän tulee kirjata käyntinsä. 
  Käyntien kirjaaminen on pakollista, koska seuran on toimitettava Helsingin kaupungille käyntitilastot. 
  Pukuhuoneissa on myös ”reissuvihkot”, joihin voi kirjata ideoita ja palautetta hallitukselle. Palautetta voi 
  lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen katajanokan.jaansarkijat@gmail.com. 
  Seuran päivystyspuhelimen numero on 040 157 7778 ja Facebook-ryhmän nimi on Katajanokan Jäänsärkijät ry. 
  Seura tiedottaa ajankohtaisista asioista jäsenilleen sähköpostitse ja pukuhuoneiden ilmoitustauluilla. Myös 
  laskut lähetetään sähköpostitse. Tämän takia on tärkeää, että jokainen jäsen ilmoittaa seuralle toimivan 
  sähköpostiosoitteen.

 9. Lopuksi 
  Otathan huomioon, että seuran toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin oman työn ohessa. Seuran 
  hallituksen jäsenet eivät saa toiminnastaan rahallista tms. korvausta. Ei siis ole syytä hermostua, jos 
  sähköpostiin ei vastata välittömästi tai jos päivystyspuhelin menee joskus vastaajaan. Sähköposteihin ja 
  soittopyyntöihin vastataan heti, kun ehditään. 

  Seura on olemassa jäseniään varten. Ota siis mahdollisuuksien mukaan osaa seuran toimintaan, kuten 
  jäsenkokouksiin, jäsentapahtumiin, retkiin jne. Voit myös itse osallistua aktiivisesti seuran toiminnan 
  pyörittämiseen ja ryhtyä hallituksen jäseneksi. Vuosikokous valitsee seuralle uuden hallituksen joka toinen 
  vuosi, eikä halukkaita hallituksen jäseniä tunnu koskaan olevan liikaa!